Gaby van den Biggelaar Advies

Profiel

Gaby van den Biggelaar is enthousiast, betrokken en doelgericht. Zij is sterk in het analyseren van problemen en processen en weet de vinger op de zere plek te leggen. Zij zoekt verbindingen in plaats van tegenstellingen en voorkomt daarmee dat mogelijke conflicten onnodig oplopen. Ze heeft een uitgebreid lokaal en nationaal netwerk.

Door haar uitgebreide juridische, bestuurlijke en politieke achtergrond heeft zij inzicht in het publieke domein, ze kent de politieke en bestuurlijke verhoudingen en de spelers en cultuur erom heen. Zij weet op welke wijze zaken op de politieke agenda kunnen worden gezet of hoe je besluitvorming effectief kunt be´nvloeden.

Gecombineerd met inhoudelijke kennis van formele juridische regels en de beginselen van behoorlijk bestuur Ún een gezonde dosis realiteitszin is uw belang bij haar in vertrouwde handen.

Wie is Gaby van den Biggelaar?

Mr. dr. Gaby van den Biggelaar (1960) heeft een gevarieerde maatschappelijke, politieke en bestuurlijke achtergrond. Zij was werkzaam in de wetenschap, het Openbaar Ministerie, het hoger onderwijs en was 12 jaar gemeenteraadslid in Eindhoven.

Als raadslid stond ze bekend als bruggenbouwer tussen publiek en gemeente. Veelvuldig heeft ze bedrijven, individuele burgers en maatschappelijke instellingen wegwijs gemaakt in de gemeentelijke organisatie, hen geholpen bij subsidieaanvragen, bezwaren tegen gemeentelijke besluiten e.d. of hen geadviseerd in hun strategie en positiebepaling bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen.

Van 2006 tot 2010 was ze fractievoorzitter. In deze functie nam ze belangrijke sleutelposities is binnen bestuurlijke en politieke verhoudingen. Daarnaast vervulde zij diverse bestuurlijke functies.

Gaby van den Biggelaar

Contact

Gaby van den Biggelaar Advies
Antigonelaan 8
5631 LR Eindhoven
06 122 168 52
info@gabyvandenbiggelaar-advies.nl