Gaby van den Biggelaar Advies

Gaby van den Biggelaar Advies

Gaat u zaken doen met de gemeente of heeft u hiermee een conflict? Gaby van den Biggelaar Advies helpt u met een gericht advies of bemiddelt waar dat nodig is. Ik kom graag op voor uw belang en wijs u de weg in de gemeentelijke wereld van juridische procedures en ambtelijke, bestuurlijke en politieke processen. Zo bespaart u zichzelf een hoop rompslomp, tijd en geld.

Bij wie moet u zijn om vooraf en tijdig invloed uit te oefenen? Hoe kunt u zich het beste positioneren? Op welke manier bent u een volwaardig tegenspeler en krijgt uw belang in een vroeg stadium een plek? Gaby van den Biggelaar geeft u graag het antwoord.

Met mijn enthousiasme, betrokkenheid en jarenlange ervaring in het publieke domein weet ik deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. Of het nu gaat om gemeentelijke regelgeving, bestemmingsplannen, aanbestedingen, vergunningen of subsidies.

Gaby van den Biggelaar probeert altijd te voorkomen dat het tot een langslepend en kostbaar juridisch conflict komt. Is dit toch niet te vermijden, dan zorg ik voor gerichte juridische bijstand.

Ook gemeenten kunnen mij inschakelen als extern bemiddelaar bij conflicten met burgers, instellingen of bedrijven. Hiermee wordt het aantal formele klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures beperkt en worden hoogoplopende conflicten vermeden.

Daarnaast ben ik beschikbaar als vertrouwenspersoon bij integriteitvraagstukken en als algemeen adviseur bij bestuurlijke of politieke kwesties.

Gaby van den Biggelaar Advies werkt samen met de PPC-groep (Private Public Connect) te ís-Hertogenbosch.

Gaby van den Biggelaar Advies

Gaby van den Biggelaar Advies

  • Maakt klanten wegwijs in bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen
  • Zorgt dat het belang van de klant tijdig ingebracht en gehoord wordt
  • Voorkomt onnodige juridische procedures
  • Verzorgt juridische bijstand

Daarnaast kunt u bij Gaby van den Biggelaar Advies terecht voor:

  • Integriteitsvraagstukken / Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Algemeen advies ten aanzien van bestuurlijke of politieke vraagstukken